Ochrona środowiska

 

Emisja CO2

Najważniejszą cechą modułów PV jest brak emisji CO2 (dwutlenku węgla) – gazu odpowiedzialnego za zmiany klimatyczne – w procesie produkcji energii elektrycznej.

Emisja CO2 powstaje w momencie produkcji modułów fotowoltaicznych, jednak ta ilość jest znacząco mniejsza niż redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprzez  zapobieżenie spalania paliw kopalnych na potrzeby produkcji energii elektrycznej.

Emisja CO2 różnych źródeł energii

W przypadku zakończenia cyklu życia modułów, ich utylizacja jest wyjątkowo prosta. Moduły PV nie zawierają szkodliwych substancji ich główne składniki to krzem (ogniwa i szkło), aluminium, oraz plastik które podlegają recyklingowi.

Dlaczego warto inwestować w energię słoneczną?

  1. Energia jest za darmo. Słońce dostarcza gigantyczne ilości energii do Ziemi i będzie dostarczało tą energię do końca świata.
  2. Nie produkuje szkodliwych substancji, hałasu i nie emituje dwutlenku węgla. Fotowoltaika aktywnie przyczynia się do redukcji emisji CO2 na świecie.
  3. Trwałość i odporność. Systemy PV są trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i praktycznie bezobsługowe. W związku z brakiem zastosowania elementów ruchomych nie potrzebują części zamiennych i są w stanie pracować nawet przez 30 lat.
  4. Cały moduł fotowoltaiczny podlega recyklingowi. W wyniku rozbiórki modułu uzyskujemy wiele wartościowych materiałów, które mogą być ponownie użyte. Producenci modułów oferują odbiór starych modułów i ich recykling.
  5. Łatwość montażu i prostota obsługi. Moduły nie wymagają zaawansowanego sprzętu do montażu. Ponieważ moduły generują prąd powinny być instalowane przez certyfikowanego instalatora aby uniknąć porażenia prądem, oraz problemów ze strony zakładu energetycznego.
  6. Moduły fotowoltaiczne są estetyczne i można je ładnie wkomponować w budynek. Dzięki BIPV można z łatwością zintegrować moduły z budynkiem, również nasz SHARP PV-Kit umożliwia integrację z dachem.
  7. Tworzy miejsca pracy. Produkcja, sprzedaż i instalacja modułów tworzy wiele miejsc pracy.
  8. Zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. Aby zaspokoić potrzeby energetyczne Polski wystarczy pokryć 0,7% powierzchni Polski modułami fotowoltaicznymi. Dzięki rozwojowi tej branży rośnie bezpieczeństwo energetyczne kraju, oraz uniezależnienie od importu drogich paliw kopalnych.
  9. Nie psują krajobrazu. Moduły fotowoltaiczne z łatwością można zintegrować z budynkiem. W przypadku instalacji wolnostojacych, są one nie wyższe niż 2-3 metry co powoduje, że z większej odległości nie są widoczne, nie zasłaniają krajobrazu.
  10. Dają dostęp do energii elektrycznej w trudno dostępnych miejscach. Autostrady, schroniska górskie, domki letniskowe… we wszystkich tych miejscach możemy korzystać z zalet energii elektrycznej dzięki instalacjom fotowoltaicznym.